Czcionki:
Kontrast:

Stanowisko Zgromadzenia w sprawie polityki miejskiej

Dodano: 17.01.2007

Zamieszczamy poniżej Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku dotyczące polityki miejskiej Państwa w kontekście polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013.Została w nim poruszona kwestia nadania odpowiedniego statusu oprócz Aglomeracji Górnośląskiej, również kluczowym ośrodkom skupionym wokół Bielska-Białej, Częstochowy i Rybnika. Mam nadzieję, że nasz głos zapobiegnie marginalizacji pozostałych jednostek istotnych dla rozwoju Śląska, które są położone poza jego ścisłym centrum, a jednocześnie pozwoli zapewnić właściwą pozycję stolicom subregionów Województwa Śląskiego.Z poważaniem Wojciech Maroszek – Dyrektor Biura Związku,