Czcionki:
Kontrast:

Stawka większa niż 8 mld

Dodano: 03.09.2012
Stawka większa niż 8 mld

Zgodnie z zapowiedziami Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP powstał wspólny projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej o zmianie ustawy o dochodach Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Od 2007 roku samorządy alarmowały kolejne władze centralne o utracie równowagi  w systemie finansów lokalnych, jednak dotychczas nie doczekały się rzetelnej, merytorycznej debaty na ten temat.

Akcja obywatelska Stawka większa niż 8 MLD! służy przywróceniu równowagi finansowej małych ojczyzn raz zapewnieniu rozwoju kraju zgodnie z oczekiwaniami i ambicjami lokalnych społeczności. W obronie interesów lokalnych społeczności wystąpił Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, który opracował obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST. Projekt ten zakłada przesunięcie pieniędzy podatników z budżetu centralnego do ich własnych gmin, powiatów i regionów.

W związku z powyższym Biuro Związku aktywnie włączyło się do promowania inicjatywy mającej na celu wsparcie w procesie zbierania podpisów pod projektem ustawy.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców naszego regionu o podpisywanie list poparcia, które pojawią się na terenie naszych gmin, miast i powiatów.

Wszelkie szczegółowe informacje nt prowadzonej akcji można znaleźć na stronie internetowej www.stawka8mld.pl.