Czcionki:
Kontrast:

STOP SMOG – wsparcie dla domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie

Dodano: 25.03.2019
Niska emisja

Brak lub niewłaściwa termomodernizacja budynków mieszkalnych jest jedną z głównych przyczyn fatalnej jakości powietrza w Polsce. Z raportu Instytutu Badań Strukturalnych wynika, że 12,2% mieszkańców Polski, czyli 4,6 mln osób, co stanowi ok. 1,3 mln gospodarstw domowych, żyje w ubóstwie energetycznym. Powoduje to, że osoby te nie mają jakichkolwiek szans na zgromadzenie środków materialnych niezbędnych dla przeprowadzenia termomodernizacji ich domostw. Sytuację ma zmienić ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza wsparcie finansowe dla domów jednorodzinnych należących do osób, których nie stać na dobrej jakości kocioł czy też ocieplenie domu w zakresie termomodernizacji budynków i wymiany urządzeń grzewczych. Dofinansowaniem zostaną objęte tzw. przedsięwzięcia niskoemisyjne, czyli wymiana wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania na urządzenia spełniające standardy emisji zanieczyszczeń lub podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej przy jednoczesnej termomodernizacji budynku.

Inwestycje te będą finansowane nawet w 100% ze środków publicznych, tj. bez finansowego udziału rodzin ubogich energetycznie.

Ustawa zakłada ścisłą współpracę Rządu i Samorządu w postaci montażu finansowego 70%-30%.

Zakres przedsięwzięcia niskoemisyjnego:
– wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
– termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych
– podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej

Forma wsparcia:
dotacje do 100% wartości przedsięwzięcia niskoemisyjnego

Dla kogo:
– gminy z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem
– rodziny z jednorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie tych gmin
– najmniej zamożne gospodarstwa domowe (kryteria dochodowe i inne ustalone przez gminę)

Gdzie złożyć wniosek:
Gmina – w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
Mieszkaniec – zgłoś się po informację do Twojego urzędu gminy

Terminy składania wniosków:
nabór dla Gmin – na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do 2024 r.