Czcionki:
Kontrast:

Strategia Terytorialna Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 v. 3

Dodano: 01.07.2024
Obraz z napisem Strategia Terytorialna Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027

Zatwierdzona przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w dniu 21 maja 2024 r. aktualizacja Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 została pozytywnie oceniona przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Strategii.

Strategia Terytorialna Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 v.3

Załącznik nr 1. Lista projektów ZIT – projekty podstawowe

Załącznik nr 2. Lista projektów ZIT – projekty rezerwowe

Załącznik nr 3. Lista projektów OSI

Załącznik nr 4. Lista projektów strategicznych FEnIKS – projekty podstawowe

Załącznik nr 5. Lista projektów strategicznych FEnIKS – projekty rezerwowe

Załącznik nr 6. Lista projektów strategicznych FE SL

 

Opinie:

Opinia Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 26.06.2024 r.

Opinia MFiPR dla Strategii Terytorialnej z dn. 25.06.2024 r.

Zał. 1. – Karta zgodności Strategii ZIT z umową partnerstwa