Czcionki:
Kontrast:

Strefa w Skrzyszowie z nową infrastrukturą

Dodano: 27.06.2016
Strefa w Skrzyszowie z nową infrastrukturą

W połowie 2015 roku rozpoczęto budowę nowej drogi na obszarze KSSE w Skrzyszowie (Gmina Godów), tym samym zapewniony został dogodny dojazd do kolejnych terenów Strefy.

Wybudowana droga ma szerokość 7,0 m i nośność przystosowaną do ciężkiego transportu samochodowego, co zapewnia swobody dostęp do terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni ok. 7 ha.  Koszt robót obejmujący budowę dróg wraz z chodnikami, budowę odwodnienia jezdni i oświetlenia ulicznego wyniósł: 963.709,43 zł, swój wkład finansowy w zadaniu ma również KSSE S.A., która przeznaczyła na ten cel ok. 195.000 zł. Ponadto Wykonano drenaż, wzmocnienie skarp i dna rowu na łączną wartość 75 710,61 zł.

– Jest to już kolejna zakończona przez Gminę inwestycja w tym rejonie. Dobrze uzbrojone tereny, bliskość dwóch węzłów autostrady oddalonych od Strefy zaledwie o kilka kilometrów oraz korzystna cena działek sprawiły, że Skrzyszów stał się bardzo konkurencyjny i zaczyna się zapełniać. Liczę, że pozostałe wolne działki szybko znajdą nabywców – podsumowuje Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk.

Strefa w Skrzyszowie z nową infrastrukturą