Czcionki:
Kontrast:

Studiuj w Rybniku! Studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym.

Dodano: 18.09.2020

Zapraszamy do rybnickiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zdobądź wiedzę, warsztat i wykształcenie na prestiżowych studiach podyplomowych.

Uniwersytet przygotował na rok akademicki 2020/2021 ofertę studiów podyplomowych. Do 15 października 2020 r. trwa rekrutacja na kierunki:

  • Administracja i finanse (4 edycja),
  • English for Business, Law and Administration (2 edycja),
  • MS Excel i VBA biznesie – poziom zaawansowany (4 edycja),
  • Master of Corporate Governance/Menadżer ładu korporacyjnego nowość (4 edycja)

Zajęcia prowadzone będą zarówno przez wykładowców akademickich oraz wysokiej klasy praktyków z zakresu prawa, finansów, zarządzania i informatyki. Szczegóły oferty oraz system elektronicznej rekrutacji dostępne są na stronie internetowej filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W dalszym ciągu trwa również rekrutacja na studia pierwszego stopnia studiów na kierunku praktycznym Finanse i Rachunkowość w trybie stacjonarnym (dzienne) do 24 września oraz w trybie niestacjonarnym (zaoczne) do 10 października.

W nadchodzącym semestrze, zajęcia na studiach licencjackich będą realizowane w trybie on-line (środowisko Google Classroom i Google Meet) natomiast na studiach podyplomowych, w nowoczesnej formule hybrydowej (zajęcia realizowane w sali wykładowej z możliwością udziału w nich w trybie on-line).

Wszelkich informacji dotyczących organizacji studiów i trybu rekrutacji udziela Dziekanat Filii pod nr tel. 32 43 29 850, e-mail: dziekanat_filia@ue.katowice.pl

Zapraszamy do zapoznania się z rybnicką ofertą Uniwersytetu Ekonomicznego również na profilu społecznościowym Facebook!