Czcionki:
Kontrast:

Study tour kadr informacji turystycznej w Subregionie

Dodano: 03.10.2008

Pod koniec września w Subregionie Zachodnim gościli przedstawiciele kadr informacji turystycznej z województwa śląskiego. Study tour ukierunkowane było na rozwijanie wiedzy na temat atrakcji turystycznych w subregionie zachodnim.Wizytę rozpoczęto od centrum Rybnika, zwiedzono bazylikę, plac wolności, rynek, muzeum miejskie oraz kampus. Kolejne punkty programu objęły zwiedzanie obiektów związanych z turystyką przemysłową. Goście udali się do Zabytkowej Kopalni “Ignacy” gdzie zaprezentowano między innymi maszyny wyciągowe szybów z 1900 oraz 1920 roku posiadające napęd parowy. Później zwiedzono zakład Elektrowni Rybnik S.A. Następnie udano się do Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach, a także zwiedzono Zabytkową Stację Kolei Wąskotorowej Rudy. W dalszej części zwiedzono górnicze wyrobisko ćwiczebne w Wodzisławiu Śląskim. Kilka metrów pod ziemią, na długości ponad 500m, pod względem struktury i wyposażenia sztolnia imituje podziemie kopalni. Kolejnymi punktami wizyty były: zwiedzanie zamku w Chałupkach, krypta w kościele w Tworkowie oraz ruiny pałacu, zwiedzanie muzeum dawnej wsi w pałacu w Wojnowicach, a także kościółek drewniany w Gródczankach. Wizytę zakończono zwiedzaniem raciborskiej starówki oraz zamku piastowskiego. Study Tour zorganizowano w ramach projektu „Widzą, wiedzą, informują – doskonalenie kadr informacji turystycznej województwa śląskiego” realizowanego przez Śląska Organizację Turystyczną. Wizytę zorganizowali:1. Śląska Organizacja Turystyczna2. Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku3. Urząd Miasta Rybnika4. Starostwo Powiatowe w Raciborzu5. Urząd Miasta w Raciborzu