Czcionki:
Kontrast:

Subregion Zachodni atrakcyjny inwestycyjnie

Dodano: 31.12.2012

W grudniu 2012 r. po raz 8 ogłoszono wyniki, przygotowywanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, corocznego rankingu dotyczącego atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Polski. Ranking ten nie tylko ocenia poszczególne regiony, lecz także wskazuje cechy, które decydują o zainteresowaniu inwestorów daną lokalizacją. Województwa są oceniane z punktu widzenia ogólnej atrakcyjności inwestycyjnej, natomiast podregiony poddawane są ocenie w 3 kategoriach, biorących pod uwagę atrakcyjność inwestycyjną dla działalności: przemysłowej, usługowej i zaawansowanej technologicznie.

Już od kilku lat Subregion Zachodni plasowany jest na 2. miejscu w Polsce pod względem atrakcyjności dla działalności przemysłowej (za podregionem katowickim). Autorzy raportu z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową jako mocne strony naszego regionu wskazują: bardzo duże zasoby wykwalifikowanych pracowników i absolwentów, ponadprzeciętną liczbę bezrobotnych, dobrą infrastrukturę gospodarczą, duże możliwości inwestowania na terenach specjalnej strefy ekonomicznej orz korzystną strukturę gospodarki.