Czcionki:
Kontrast:

Subregion Zachodni atrakcyjny inwestycyjnie

Dodano: 16.12.2009

W dniu 15 grudnia w Warszawie odbyła się konferencja, zorganizowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkowa oraz Fundację Konrada Adenauera, na której zaprezentowano raport „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2009”. Raport jest piątym z rzędu opracowaniem, którego celem jest określenie różnic w atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów.Podobnie, jak w latach 2005–2008 dokonano syntetycznej oceny atrakcyjności inwestycyjnej województw oraz oceny atrakcyjności podregionów w trzech kategoriach: działalności przemysłowej usługowej i zaawansowanej technologicznie. W tym celu przeanalizowano kilkadziesiąt zmiennych.Subregion Zachodni podobnie jak w poprzednich latach utrzymał bardzo wysoką, bo 2 pozycję w kraju pod względem atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności przemysłowej. W raporcie zwrócono na mocne strony regionu takie jak duże zasoby wykwalifikowanych pracowników, absolwentów oraz dużą liczbę bezrobotnych, dużą aktywność inwestorów na terenach Specjalnej Strefy Ekonomicznej a także korzystną strukturę gospodarki. Słabą strony podregionu pod względem atrakcyjności inwestycyjnej jest wysoki poziom wynagrodzeń.Należy również zwrócić uwagę na wysokie pozycje Subregionu Zachodniego w kraju dot. atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności usługowej oraz zaawansowanej technologicznie. Badania zostały zrealizowane przez zespół autorski IBnGR. Publikacja niniejszego raportu oraz organizacja konferencji promującej jego wyniki była możliwa dzięki współpracy IBnGR z Fundacją Konrada Adenauera.Pełny raport można ściągnąć z naszej strony internetowej.