Czcionki:
Kontrast:

Subregion Zachodni gościł Wiceministra Edukacji.

Dodano: 10.07.2012
Subregion Zachodni gościł Wiceministra Edukacji.

W dniu 9  lipca br. w Auli Zespołu Szkół im. XIV Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim odbyło się spotkanie Podsekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej Pana Macieja Jakubowskiego z przedstawicielami samorządów terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Głównym celem spotkania było omówienie kierunku i stanu zaangażowania prac nad zmianami legislacyjnymi związanych z m.in. obowiązkiem szkolnym sześciolatków, zmian w Karcie Nauczyciela oraz urlopami zdrowotnymi nauczycieli.

Subregion Zachodni gościł Wiceministra Edukacji.

Minister przedstawił plan prowadzonych rozmów ze Związkami Zawodowymi w kontekście zadań krótkofalowych i długofalowych. Do tych krótkofalowych zaliczył kwestię urlopów dla poratowania zdrowia. Jako działania długofalowe, które MEN zamierza realizować wymienić należy przede wszystkim system finansowania oświaty, zwłaszcza finansowanie oświaty przez państwo, oraz kwestia awansu zawodowego.

Subregion Zachodni gościł Wiceministra Edukacji.

Następnie przeprowadzono dyskusję wśród zgromadzonych. Wśród kwestii najbardziej spornych, które stwarzają wiele problemów dla samorządów wymienić warto przesunięty do 2014 roku termin obowiązku szkolnego sześciolatków, budżetowanie samorządów, system płacowy nauczycieli, zasoby subwencjonowania ośrodków terapii, szkolnictwa zawodowego i kursów kwalifikacyjnych. Poruszona została również kwestia pomocy ze strony Ministerstwa w dostosowaniu budynków szkół do standardów, aby były bezpieczne i godne XXI wieku.

Subregion Zachodni gościł Wiceministra Edukacji.
Minister Jakubowski po owocnej dyskusji podziękował za wszystkie sygnały oraz sugestie zgłaszane przez samorządy, które obiecał wykorzystać do zmian legislacyjnych w obowiązującym prawie.

Dla gospodarza miejsca, czyli Dyrekcji Zespołu Szkół im. XIV Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim była to także okazja do uzyskania wpisu Gościa w księdze pamiątkowej.

Subregion Zachodni gościł Wiceministra Edukacji.