Czcionki:
Kontrast:

Subregion Zachodni na rzecz pakietów turystycznych

Dodano: 06.12.2017
Subregion Zachodni na rzecz pakietów turystycznych

W spotkaniu, które odbyło się 5 grudnia br., w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku uczestniczyli Członkowie Grupy Roboczej ds. Promocji Turystycznej Subregionu Zachodniego, przedstawiciele i zarządcy atrakcji turystycznych Subregionu Zachodniego, oraz zaproszeni goście.

Na spotkaniu zostały poruszone tematy związane z tworzeniem pakietów turystycznych, na przykładzie Miasta i Gminy Żarki,
o których opowiedziała Pani Katarzyna Kulińska – Pluta – Kierownik Referatu Promocji Gminy, Turystyki i Kultury Urzędu Miasta
i Gminy Żarki.

Na temat korzyści płynących z tworzenia partnerstw lokalnych wypowiedzieli się także Pani Agnieszka Sikorska – Dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej oraz Pan Adam Hajduga – Kierownik Referatu Promocji Dziedzictwa Industrialnego w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Przedstawiciele atrakcji turystycznych Subregionu Zachodniego zostali zachęceni do stworzenia pakietów edukacyjnych dla zorganizowanych grup szkolnych, które mogłyby zostać zamieszczone w wydawnictwie, jakie Biuro Związku planuje wydać na początku przyszłego roku.