Czcionki:
Kontrast:

Subregion Zachodni z inicjatywą na rzecz jakości powietrza

Dodano: 01.06.2016

Od 23 maja br. województwo śląskie posiada zespół ekspertów, którzy opracują założenia do uchwały antysmogowej, która ma objąć całe województwo. Marszałek Wojciech Saługa powołał członków zespołu wręczając nominacje przedstawicielom samorządów, instytutów naukowych, uczelni wyższych oraz administracji rządowej. Wśród ekspertów znaleźli się także przedstawiciele Zarządu Związku Subregionu Zachodniego – Przewodniczący Prezydent Mieczysław Kieca oraz Prezydent Piotr Kuczera.

Podczas wręczania nominacji marszałek podkreślił między innymi znaczenie edukacji społecznej, aby zwiększyć odpowiedzialność mieszkańców za ograniczenie szkodliwej emisji z palenisk domowych. Plany Związku w tej kwestii to przeprowadzenie modelowej kampanii edukacyjno-informacyjnej na rzecz ograniczania niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej. Założenia kampanii to edukacja i promocja dobrych praktyk w zakresie zapobiegania niskiej emisji oraz szeroko pojętej efektywności energetycznej w sektorze gospodarstw domowych.

Dostrzegając palący problem decyzją Zarządu powołano przy Związku Subregionu Zachodniego grupę roboczą ds. niskiej emisji, która do tej pory wypracowała m.in. rekomendacje dla JST aby m.in. w nowych planach zagospodarowania istniały zapisy o minimalnej sprawności kotła, by w programach dotujących wymianę kotłów stopień dotacji uzależnić od rodzaju stosowanego paliwa, przeprowadzać kontrole w zakresie spalania odpadów, prowadzić szkolenia dla przeprowadzających kontrole na posesji, wspierać finansowo osoby kwalifikujące się do świadczeń pomocy społecznej.

Wspólnym głosem ekspertów jest wprowadzenie ograniczeń w zakresie jakości stosowania paliw,  a także ograniczenia dot. standardów emisyjnych kotłów. Mając na celu poprawę jakości powietrza na terenie Subregionu, w listopadzie zeszłego roku, Zarząd Związku Subregionu Zachodniego podjął stanowisko apelując aby w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadzone zostały ograniczenia w zakresie jakości paliw wskazując w uchwale Sejmiku odpowiednio zawartości siarki, popiołu oraz wartości opałowej dla podmiotów niezobowiązanych do posiadania decyzji emisyjnej, a także stosowania kotłów z automatycznym podajnikiem paliwa o klasie co najmniej 3.

Pomimo ciągłej poprawy jakości powietrza, stężenia pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 w woj. śląskim wynikające z tzw. zjawiska niskiej emisji wciąż są nadal dużym problemem. W domowych paleniskach często nadal stosowane są paliwa złej jakości oraz spalane są odpady.