Czcionki:
Kontrast:

Sukces po pięćdziesiątce

Dodano: 07.12.2007

W dniach 3-5 grudnia w Wiśle polscy i zagraniczni Partnerzy Ponadnarodowego Projektu „50plus” realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL spotkali się w celu podsumowania wspólnych działań. Przedstawiono korzyści ze wspólnej współpracy, takie jak wymiana praktyk czy skutecznych działań.Konferencja była forum doświadczeń związanych z pracą z pracownikami starszymi wiekiem, na ich umiejętnościach oraz potrzebach ich identyfikacji i uzupełniania. Partnerzy poprzez swoje działania rozwijają innowacyjne sposoby przeciwdziałania nierównemu traktowaniu osób starszych wiekiem w miejscach pracy. Głównych ich celem jest znalezienie nowych sposobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy, zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy.Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Powiatu Wodzisławskiego Jerzy Rosół oraz Przewodniczący Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku Marian Janecki. Patronat medialny nad Konferencją objęła Telewizja Polska S.A oddział Katowice, Radio Express oraz Nowiny Wodzisławskie. Organizatorem konferencji jest Partnerstwo na Rzecz Rozwoju„Pomysł na sukces” – Administrator Projektu Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.