Czcionki:
Kontrast:

System Zielonych Inwestycji

Dodano: 04.02.2011
System Zielonych Inwestycji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do składania wniosków w ramach III edycji konkursu w ramach Programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS  – Green Investment Scheme) Część 1) „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

Program przeznaczony jest dla:
– jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
– podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami
– szkół wyższych i instytutów badawczych
– Ochotniczej Straży Pożarnej
– samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
– organizacji pozarządowych, kościołów, innych związków wyznaniowych, kościelnych osób prawnych prowadzących działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji lub pomocy społecznej

Wsparcie finansowe kierowane jest na realizację przedsięwzięć w budynkach użyteczności publicznej, tj. między innymi w budynkach administracji samorządowej i państwowej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej. Zakres możliwych przedsięwzięć obejmuje (zakres prac musi wynikać z audytu energetycznego budynku):
– ocieplenie obiektu,
– wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
– przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródeł ciepła),
– wymianę systemów wentylacji i klimatyzacji,
– dokumentację techniczną i przygotowawczą,
– systemy zarządzania energią w budynkach,
– odnawialne źródła energii,
– wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (jako dodatkowe zadania realizowane równolegle z termomodernizacją obiektów)

Program realizowany jest w latach 2010-2014. Kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć wynosi w ramach programu ogółem 550 mln zł. Dofinansowanie w tej formie stanowić może do 30 proc. kosztów kwalifikowanych. Ponadto wnioskodawcy mogą ubiegać się o dodatkowe środki w formie pożyczek z Narodowego Funduszu. Stanowić one mogą do 60 proc. kosztów kwalifikowanych. Na ten cel przeznaczono ponad 1 mld zł.

Nabór wniosków do III edycji konkursu ogłoszony zostanie na początku II kwartału 2011 r. Minimalny koszt przedsięwzięcia wynosi 2 mln zł. W przypadku projektów grupowych 5 mln zł.

Więcej informacji na stronach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.