Czcionki:
Kontrast:

Szkolenie dla beneficjentów RPO WSL 2007-2013

Dodano: 13.10.2009

Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku wspólnie z Wydziałem Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego zorganizował w dniu 12 października br. w Starostwie Powiatowym w Rybniku szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Podczas szkolenia poruszone zostały następujące tematy:- umowa o dofinansowanie, – aneksy do umów – procedury i sposoby wprowadzania zmian do projektu,- sprawozdawczość i realizacja wskaźników,- kontrola projektu (w tym kontrola zamówień publicznych),- trwałość projektu,- wniosek o płatność – terminy, procedury, wymagania, wniosek o płatność w systemie SIWIZ oraz najczęściej popełniane błędy.Jednocześnie informujemy, iż w Starostwie Powiatowym w Rybniku został uruchomiony Lokalny Punkt Konsultacyjny o RPO WSL, który swym działaniem obejmuje obszar Subregionu Zachodniego. Wszystkich zainteresowanych funduszami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zapraszamy od pn-pt od godz. 7.30 do 15.30 do siedziby Starostwa Powiatowego w Rybniku, I piętro pokój nr 224.Telefon 032 422 22 53Mail: rpo-rybnik@silesia-region.pl