Czcionki:
Kontrast:

Szkolenie dot. funduszy unijnych dla pracowników JST

Dodano: 11.01.2018

8 oraz 9 stycznia br. odbyło się kolejne szkolenie organizowane przez Biuro Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego przeznaczone dla pracowników samorządowych zajmujących się pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele 21 Członków Związku oraz zaproszeni goście. Uczestnicy szkolenia wysłuchali wystąpienia przedstawicieli Biura Związku nt. stanu wdrażania RIT RPO WSL 2014-2020 w Subregionie Zachodnim, w dalszą część spotkania poświęcono projektowi zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz kwestiom przyszłości Polityki Spójności 2020+. Te kwestie zaprezentowane zostały przez przedstawicielkę Wydziału Rozwoju Regionalnego UM WSL.

Część szkolenia poświęcono standardom dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach EFSiI 2014-2020, najczęściej popełnianym błędom na etapie realizacji projektów dofinansowanych z EFRR i EFS; a także kontroli projektów u Beneficjentów EFRR.  Poniżej zamieszczamy materiały prezentowane na zebraniu.

Szkolenie dot. funduszy unijnych dla pracowników JST

Szkolenie dot. funduszy unijnych dla pracowników JST

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Fundusze europejskie