Czcionki:
Kontrast:

Szkolenie jak skutecznie wyegzekwować prawidłowe oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych i I ratę opłaty do 31 stycznia 2020 roku.

Dodano: 03.01.2020
konsultacje społeczne

Związek Gmin i Powiatów Subregionu zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie pn.: Jak skutecznie wyegzekwować prawidłowe oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych i I ratę opłaty do 31 stycznia 2020 roku. Wszystko o wydawaniu, zmianach, wygaszaniu i cofaniu wszelkich zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wpływ ustawy o zarządzie sukcesyjnym na funkcjonowanie zezwoleń, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 r. o godzinie 9:00 do 15:00 w siedzibie Biura Związku w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13C. (sala 3.4, II piętro).

Adresaci szkolenia: pracownicy JST, w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem, przedstawiciele Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Planowana ilość uczestników maksymalnie 35 osób. W pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia pracowników JST.

Program szkolenia:
1. Polityka informacyjna organu w stosunku do przedsiębiorców w aspekcie terminów wnoszenia oświadczenia i opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
2. Realizacja obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za rok 2019.
3. Termin wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 31 stycznia 2020 roku.
4. Procedura stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia krok po kroku.
5. Problemy interpretacyjne dotyczące stosowania ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej do zezwoleń na sprzedaż napojami alkoholowymi.
6. Jak prawidłowo stosować przepisy KPA w postępowaniach dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
7. Zrzeczenie się przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania.
8. Wydawanie zezwoleń jednorazowych i kateringowych w aktualnym stanie prawnym.
9. Instytucja zmiany zezwolenia.
10. Procedura kontroli wiarygodności oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu składanych przez przedsiębiorców.

Prowadzący:

Sławomira Prokopowicz prawnik, etatowy członek SKO w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji w sprawach odwoławczych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, transportu drogowego, pomocy społecznej oraz wielu innych. Przez ostatnich 6 lat pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce. Wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO do dnia 22 stycznia 2020 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl