Czcionki:
Kontrast:

Szkolenie “Kontrola zamówień publicznych. Najczęściej stwierdzanie nieprawidłowości przy realizacji zamówień współfinansowanych z środków budżetu UE”

Dodano: 04.02.2020
szkolenie

Związek Gmin i Powiatów Subregionu zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie pn.: Kontrola zamówień publicznych. Najczęściej stwierdzanie nieprawidłowości przy realizacji zamówień współfinansowanych z środków budżetu UE które odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. o godzinie 9:00 do 15:00 w siedzibie Biura Związku w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13C. (sala 3.4, II piętro).

Adresaci szkolenia: pracownicy JST, w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem.
Planowana ilość uczestników maksymalnie 35 osób. W pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia pracowników JST.

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie
2. Nieprawidłowości na etapie przygotowania postępowania w sprawie zamówienia publicznego (szacowanie wartości zamówienia)
3. Nieprawidłowości na etapie przygotowania postępowania w sprawie zamówienia publicznego (opis przedmiotu zamówienia)
4. Nieprawidłowości na etapie przygotowania postępowania w sprawie zamówienia publicznego (warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu)
5. Nieprawidłowości na etapie przygotowania postępowania w sprawie zamówienia publicznego (kryteria oceny ofert)
6. Nieprawidłowości dotyczące zmian dokumentów przetargowych
7. Nieprawidłowości w zakresie zmiany umów i trybów niekonkurencyjnych

Prowadzący:
Krzysztof Puchacz – prawnik, były wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli). Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011).
Ceniony trener zamówień publicznych (ponad tysiąc godzin szkoleniowych rocznie) i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych na wielu uczelniach. Autor wielu artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne”. Autor wielu publikacji książkowych z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych i kontroli zarządczej
Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO do dnia 24 lutego 2020 r.

Informacji udziela: Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl