Czcionki:
Kontrast:

Szkolenie: Najnowszy stan prawny ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi od 7 marca 2022r. – prawo i praktyka.

Dodano: 22.06.2022
Dziennik ustaw

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie pn.:  „II rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i naruszenie jej terminu – jak skutecznie  zastosować obowiązujące przepisy prawa. Najnowszy stan prawny ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi od 7 marca 2022r. – prawo i praktyka. Uwaga! nowe przepisy ustawy o pomocy obywatelom ukrainy (…) dotyczące wydatkowania opłat  za korzystanie z zezwoleń.

które odbędzie się w Rybniku, przy ul. Rudzkiej 13c, w auli na I piętrze w dniu 5 lipca 2022 r. w godzinach 9:00 do 14:00.

Adresaci szkolenia:  pracownicy JST z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem.

Program szkolenia:

 1. Wpływ  najnowszej nowelizacji ustawy  z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na  wydatkowanie dochodów gminy  z tytułu korzystania z zezwoleń alkoholowych.
 2. Nowe kategorie przedsiębiorców uprawnionych od 7 marca 2022r. do uzyskania zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych na podst. ustawy  z dnia  2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich.
 3. Skutki prawne braku wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 31 maja oraz do 30 czerwca 2022 roku.
 4. Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia z powodu braku opłaty II raty i dopłaty 30 % w ciągu 30 dni – procedura krok po kroku.
 5. Możliwości prawne zwrotu wniesionej opłaty za korzystanie z zezwoleń.
 6. Zmiana stanu epidemii na stan zagrożenia epidemicznego w aspekcie  zezwoleń  na sprzedaż alkoholu- które przepisy ustawy COVIDOWEJ obowiązują?
 7. Wydawanie kolejnych lub  nowych zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych w 2022 roku:
 • jak i komu można wydawać zezwolenia jednorazowe i kateringowe?
 1. Zrzeczenie się  przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania.
 2. Zmiana treści zezwolenia – kiedy jest konieczna?
 3. KONTROLA punktów sprzedaży alkoholu w 2022 roku, w tym w zakresie oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu.
 4. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej a zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – problemy prawne i praktyczne.
 5. Cofnięcie zezwolenia w placówce handlowej lub gastronomicznej.

Prowadząca:

Sławomira Prokopowicz

prawnik, etatowy członek SKO w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji w sprawach odwoławczych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, transportu drogowego, pomocy społecznej oraz wielu innych. Przez ostatnich 6 lat pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce. Wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 01 lipca 2022 r.

Informacji udzielają:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl
Agata Albrecht, tel. 32 422 24 46, a.albrech@subregion.pl