Czcionki:
Kontrast:

Szkolenie „Nowe wytyczne kwalifikowalności do okresu finansowania 2021-2027 w kontekście PzP”

Dodano: 14.03.2023
Szkolenie

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie pn.: „Nowe wytyczne kwalifikowalności dla okresu finansowania 2021-2027 w kontekście PzP”, które odbędzie się w dniu 28 marca 2023 r. w godzinach 9:00 do 14:00.

Miejsce szkolenia:

Uniwersytet Ekonomiczny w Rybniku ul. Rudzka 13A (aula, parter budynku).

Limit miejsc na szkolenie został wyczerpany 

Program szkolenia:

 1. Rezygnacja z procedury rozeznania rynku.
 2. Nowe zasady szacowania wartości zamówienia.
 3. Nowe reguły badania konfliktu interesów.
 4. Opis przedmiotu zamówienia – zakaz używania znaków towarowych w świetle taryfikatora korekt.
 5. Warunki udziału w postępowaniu.
 6. Kryteria oceny ofert.
 7. Sposób liczenia terminów składania ofert nowych wytycznych a opinia prawna UZP z 2019 r.
 8. Nowe reguły badania rażąco niskiej ceny.
 9. Zasada konkurencyjności:
 • wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności
 • progi kwotowe stosowania zasady konkurencyjności
 • wymogi dotyczące treści zapytania ofertowego;
 • ogłoszenie postępowania w BK2021;
 • obowiązkowa komunikacja elektroniczna w ramach zasady konkurencyjności;
 • zmiany dokumentów postępowania;
 • informacja o wyniku postępowania;
 • protokół.
 1. Umowy:
 • skutki uchylenia się od zawarcia umowy;
 • forma umowy
 • zmiany umów

Prowadzący:

Krzysztof Puchacz – Właściciel Grupy Doradczej. Wspólnik w kancelarii „Świecki & Puchacz Kancelaria Prawna” oraz w kancelarii „Cichoń & Puchacz Kancelaria Zamówień publicznych”. Trener zamówień publicznych Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Akredytowany Ekspert ©KFE. Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”.

Limit miejsc na szkolenie został wyczerpany 

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020