Czcionki:
Kontrast:

Szkolenie online „Dodatek do ogrzewania paliwem innym niż węgiel dla gospodarstw domowych”

Dodano: 26.09.2022
smog nad miastem

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn.: „Dodatek do ogrzewania paliwem innym niż węgiel dla gospodarstw domowych”, które odbędzie się w dniu 30 września 2022 r. w godzinach 9:30 do 13:30.

Adresaci szkolenia:  pracownicy OPS oraz JST w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Program szkolenia:

 1. Omówienie założeń ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
 2. Organ właściwy w sprawie realizacji dodatku do ogrzewania paliwem innym niż węgiel. Upoważnienie do prowadzenia zadania.
 3. Podmioty uprawnione do dodatku do ogrzewania paliwem innym niż węgiel w ramach gospodarstw domowych, czyli komu przysługuje dodatek. Dodatek do ogrzewania paliwem innym niż węgiel dla cudzoziemca.
 4. Komu nie przysługuje dodatek do ogrzewania paliwem innym niż węgiel, czyli przesłanki negatywne nabycia prawa do dodatku.
 5. Definicje ustawowe.
 6. Zbieg prawa do dodatku do ogrzewania paliwem innym niż węgiel.
 7. Wniosek o przyznanie dodatku do ogrzewania paliwem innym niż węgiel: forma, treść, tryb składania, uzupełnienie braków wniosku.
 8. Wysokość dodatku do ogrzewania paliwem innym niż węgiel.
 9. Forma rozstrzygania o uprawnieniu do dodatku do ogrzewania paliwem innym niż węgiel.
 10. Wypłata dodatku do ogrzewania paliwem innym niż węgiel.
 11. Odpowiednie stosowanie regulacji ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. nienależnie pobrany dodatek do ogrzewania paliwem innym niż węgiel, uchylanie prawa do dodatku do ogrzewania paliwem innym niż węgiel itp.
 12. Zakres zastosowania kodeksu postępowania w realizacji dodatku do ogrzewania paliwem innym niż węgiel.
 13. Finansowanie dodatku do ogrzewania paliwem innym niż węgiel.
 14. Panel dyskusyjny.

Prowadzący:

Anna Kawecka – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, współautor Komentarza do Ustawy
o świadczeniach rodzinnych, Praktycznego Komentarza pt. Świadczenia rodzinne po zmianach od
1 stycznia 2016r., oraz wielu innych publikacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustaw pokrewnych (np. Karta Dużej Rodziny, Świadczenia Rodzinne), doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA. Autorka publikacji „Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci.” Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 29 września 2022 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

Szkolenie „Dodatek do ogrzewania paliwem innym niż węgiel dla gospodarstw domowych”

Termin: 30.09.2022 r. (piątek)
Godz. spotkania: 9:30-13:30

Powered by Tech Banker