Czcionki:
Kontrast:

Szkolenie „Rejestr umów a zaangażowanie, zobowiązania, wydatki”

Dodano: 11.05.2022
Wykonywanie obliczeń

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie pn.:  „Rejestr umów a zaangażowanie, zobowiązania, wydatki”, które odbędzie się które odbędzie się w Rybniku, przy ul. Rudzkiej 13c, w auli na I piętrze w dniu 27 maja 2022 r. w godzinach 9:00 do 14:00.

Adresaci szkolenia:  pracownicy JST z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem.

Program szkolenia:

  1. Podstawy prawne obowiązku wprowadzania danych do rejestru.
  2. Rejestr umów – istota, funkcjonowanie.
  3. Umowy, które będą podlegać udostepnieniu w rejestrze.
  4. Wyłączenia dotyczące obowiązku wprowadzania umów do rejestru.
  5. Dane, które obejmuje rejestr umów.
  6. Umowy w różnych formach i dotyczące specyficznych sytuacji w poszczególnych jednostkach, jak również brak umowy pisemnej (np. faktura bez umowy), a konieczność wprowadzenia danych do rejestru.
  7. Ustalenie procedury wprowadzania danych do rejestru umów.  Powiązanie z procedurą kontroli wstępnej przed zaciągnięciem zobowiązania finansowego, zaangażowaniem czy postępowaniem przed dokonaniem wydatku.
  8. Osoby odpowiedzialne za wprowadzanie danych do rejestru.
  9. Sesja pytań i odpowiedzi.

Trener:

Agnieszka Drożdżal – Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej od października 2001 r., wcześniej główna księgowa. Od 1993 r. trener szkoleń dla organizacji pozarządowych: certyfikat z Programu PHARE Dialog Społeczny Fundusz Współpracy NGOs w Warszawie i kurs trenerów do prowadzenia szkoleń dla organizacji pozarządowych z praktyką w organizacjach w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Od 2007 r. trener szkoleń dla jednostek administracji publicznej w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżet jst, budżet zadaniowy jst, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki jst, współpraca jst z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 25 maja 2022 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

Agata Albrecht, tel. 32 422 24 46, a.albrech@subregion.pl