Czcionki:
Kontrast:

Szkolenie RPO

Dodano: 22.06.2009

Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku wspólnie z wydziałem Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego zorganizował w dniach 8-9 czerwca br. w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śl. szkolenie dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Podczas dwudniowego szkolenia poruszone zostały tematy dotyczące studium wykonalności, umowy o dofinansowanie, zasad stosowania prawa zamówień publicznych, systemu płatności a także obowiązków beneficjentów w zakresie monitoringu i kontroli projektów.W załączeniu materiały ze szkolenia “Najczęściej popełniane błędu we wnioskach aplikacyjnych”.