Czcionki:
Kontrast:

Szkolenie “Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, Mama 4 plus”

Dodano: 08.04.2019
Zdjęcie uczestników szkolenia

Związek Gmin i Powiatów Subregionu zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie pn.:

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, MAMA 4 PLUS – stare i nowe problemy. 500 plus na pierwsze dziecko dla każdego, czyli co planuje rząd?

które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019r. w godzinach 9:00 do 15:00 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku, ul. Szafranka 7.

Adresaci szkolenia: pracownicy OPS oraz w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem,

Planowana ilość uczestników maksymalnie 30 osób.

Program szkolenia:

 

 1. Sposób liczenia dochodu w świetle kolejnych zmian ustawy oraz stanowiska sądów administracyjnych.
 2. Instytucja wstrzymania wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego.
 3. Definicja/skład rodziny a sposób obliczenia dochodu rodziny w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawie o świadczeniach rodzinnych w świetle aktualnego stanowiska sądów.
 4. Zasiłek pielęgnacyjny.
 5. Świadczenie pielęgnacyjne w kontekście czasookresu powstania niepełnosprawności.
 6. Zbieg prawa do kilku świadczeń – art. 27 ust. 5  ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 7. Wezwanie do uzupełnienia wniosku o becikowe oraz o świadczenie wychowawcze przez osoby deklarujące samotne wychowanie, instytucja przywrócenia terminu do uzupełnienia braków.
 8. Świadczenie wychowawcze a opieka naprzemienna.
 9. Postępowanie organów właściwych w sytuacji utraty właściwości związanej ze zmianą miejsca zamieszkania świadczeniobiorców.
 10. Prawidłowe stosowanie trybów administracyjnych służących do zmiany lub uchylenia ostatecznej decyzji administracyjnej orzekającej o przyznaniu świadczenia.
 11. Wznowienie postępowania administracyjnego a uchylenie decyzji w trybach szczególnych wynikających z przepisów materialnych.
 12. Koordynacja świadczeń a zmiana właściwości organu w trakcie trwania okresu zasiłkowego/świadczeniowego.
 13. Koordynacja świadczeń.
 14. Nienależnie pobrane świadczenie.
 15. Postępowanie w sprawie zastosowania ulgi.
 16. Nowość ! Rządowy Program Mama Plus – zakres zmian
 17. Nowość! Projektowane zmiany w świadczeniu 500 plus – co i od kiedy planuje ustawodawca?
 18. Panel dyskusyjny

 

PROWADZACY:

Anna Kawecka – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, współautor Komentarza do Ustawy
o świadczeniach rodzinnych, Praktycznego Komentarza pt. Świadczenia rodzinne po zmianach od
1 stycznia 2016r., oraz wielu innych publikacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustaw pokrewnych (np. Karta Dużej Rodziny, Świadczenia Rodzinne), doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA. Autorka publikacji „Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci.” Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku, ul. Szafranka 7

TERMIN SZKOLENIA:

Rybnik, 26 kwietnia 2019 r., godz. 9.00 – 15.00

ZGŁOSZENIA:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO do dnia 23 kwietnia br.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl