Czcionki:
Kontrast:

Szkolenie „Urlopy wypoczynkowe i inne usprawiedliwione nieobecności w pracy”

Dodano: 13.06.2022
Wykonywanie obliczeń

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie pn.:  „Urlopy wypoczynkowe i inne usprawiedliwione nieobecności w pracy”, które odbędzie się w Rybniku, przy ul. Rudzkiej 13c, w auli na I piętrze w dniu 1 lipca 2022 r. w godzinach 9:00 do 14:00.

Adresaci szkolenia:  pracownicy JST z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem

Program szkolenia:

 1. Urlopy wypoczynkowe:
 • Nabywanie prawa do pierwszego urlopu w życiu („pierwsza praca”)
 • Nabywanie prawa do kolejnego urlopu wypoczynkowego
 • Staż pracy, inne okresy „zaliczalne” do stażu pracy
 • Profilaktyczne badania lekarskie a możliwość udzielenia urlopu – orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz wyjaśnienia urzędów
 • Czy wniosek o urlop wypoczynkowy musi mieć formę pisemną ?
 • Urlop proporcjonalny – kiedy można dokonywać zaokrągleń niepełnych dni ?
 • Ustalanie wymiaru urlopu
 • Ustalanie wymiaru urlopu dla pracownika łączącego dodatkowy urlop macierzyński/urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy – stanowisko MPiPS.
 • Wpływ urlopu wychowawczego, bezpłatnego na urlop wymiar urlopu wypoczynkowego
 • Czy pracownik może zrezygnować z nieprzerwanego 14-dniowego okresu wypoczynku?
 • Zasady sporządzania planu urlopów
 • Zasady udzielania urlopu na żądanie
 • Zasady udzielania urlopu zaległego:
 • Przedawnienia prawa do urlopu wypoczynkowego
 • Jak poprawnie wykazać urlop wypoczynkowy w świadectwie pracy ?
 • Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego
 • Zasady rozliczania dodatkowego urlopu dla pracownika socjalnego
 1. Inne usprawiedliwione nieobecności w pracy
 • Dni wolne dla honorowych dawców krwi
 • „urlop okolicznościowy” – jak go poprawnie udzielać i dokumentować ?
 • Szczegółowe zasady korzystania przez pracowników z tzw. „opieki” (art. 188 KP)

Prowadzący:

Michał Olesiak

Prawnik z wieloletnim stażem w PIP oraz ukończoną aplikacją sędziowską. Na co dzień zajmuje się prawem oświatowym i związkowym. W trakcie swojej praktyki zawodowej audytował ponad 100 regulaminów ZFŚS. Wdrażał Regulaminy ZFŚS w kilkudziesięciu placówkach oświatowych, a także w branży komercyjnej, m.in. w grupie PKP Energetyka SA (4500 pracowników), Saint Gobain Glassolutions.  Członek rady programowej miesięcznika „Kadry i Płace w Administracji”, autor publikacji wydawanych nakładem Głównego Inspektoratu Pracy, ZUS, wydawnictwa Presscom. Doświadczony trener prawa pracy. Stale współpracuje w obszarze prawa pracy z działami personalnymi dużych firm produkcyjnych.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 28 czerwca 2022 r.

Informacji udzielają:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

Agata Albrecht, tel. 32 422 24 46, a.albrech@subregion.pl

Szkolenie „Urlopy wypoczynkowe i inne usprawiedliwione nieobecności w pracy”

Termin: 01.07.2022 r. (piątek)
Godz. spotkania: 9:00-14:00

Miejsce: Siedziba Biura Związku, Rybnik, ul. Rudzka 13C, (aula I piętro)

Powered by Tech Banker