Czcionki:
Kontrast:

Szkolenie Ustawa o pomocy społecznej 2019 – wybrane problemy

Dodano: 28.02.2019
szkolenie

Związek Gmin i Powiatów Subregionu zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie pn.:

USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ 2019 – wybrane problemy

które odbędzie się w dniu 15 marca 2019 r. w godzinach 9:00 do 15:00 w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie, ul. Wyzwolenia 12.

Adresaci szkolenia: pracownicy OPS, PCPR oraz w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem,

Planowana ilość uczestników maksymalnie 30 osób.

Program szkolenia:

 1. Osoba samotnie gospodarująca a rodzina.
 2.  Dochód w świetle ustawy o pomocy społecznej.
 3.  Zasiłek stały a moc wiążąca orzeczenia o niepełnosprawności.
 4.  Zasiłek okresowy i zasiłek stały a renta i emerytura.
 5.  Zasiłek celowy.
 6.  Definicja  miejsca zamieszkania i miejsce pobytu na gruncie ustawy o pomocy społecznej.
 7.  Zmiana i uchylenie decyzji z zakresu pomocy społecznej.
 8.  Nienależnie pobrane świadczenia z zakresu pomocy społecznej.
 9.  Możliwość zaspokojenia poniesionych wydatków i odpłatności z masy spadkowej.
 10. Zakres obowiązków rodziny względem osoby potrzebującej pomocy.
 11. Problematyka usług opiekuńczych
 12. Domy pomocy społecznej.
 13. Prezentacja aktualnego orzecznictwa sądowego oraz propozycji zmian w ustawie.
 14. Panel dyskusyjny, analiza studium przypadku

PROWADZĄCY:

Anna Kawecka – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, współautor Komentarza do Ustawy
o świadczeniach rodzinnych, Praktycznego Komentarza pt. Świadczenia rodzinne po zmianach od
1 stycznia 2016 r., oraz wielu innych publikacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustaw pokrewnych (np. Karta Dużej Rodziny, Świadczenia Rodzinne), doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA. Autorka publikacji „Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci.” Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Ośrodek Kultury w Skrzyszowie, ul. Wyzwolenia 12, Skrzyszów

TERMIN SZKOLENIA:

Skrzyszów, 15 marca 2019 r., godz. 9.00 – 15.00

ZGŁOSZENIA:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO do dnia 13 marca br.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl