Czcionki:
Kontrast:

Szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz regulamin pracy w 2020 r. w praktyce samorządowej

Dodano: 24.02.2020
szkolenie

Związek Gmin i Powiatów Subregionu zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie pn.: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz regulamin pracy w 2020 r.
w praktyce samorządowej, które odbędzie się w dniu 13 marca 2020 r. o godzinie 9:00 do 15:00 w siedzibie Biura Związku w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13C. (Aula, I piętro).

Adresaci szkolenia: pracownicy JST, w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem.
Planowana ilość uczestników maksymalnie 35 osób. W pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia pracowników JST.

Program szkolenia:
1. Regulamin ZFŚS
2. Rola związków zawodowych w obrębie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
3. Przedstawiciel załogi
4. Czy „Komisja socjalna” jest niezbędna w procesie udzielania świadczeń z ZFŚS?
5. Osoby upoważnione do korzystania z ZFŚS
6. Przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku ZFŚS
7. Kryterium socjalne
8. Świadczenia socjalne a egzekucja komornicza
9. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów ustawy
10. Zasady uchwalania regulaminu pracy:
11. Czy regulamin może nakładać na pracownika obowiązki nie wynikające z ustawy?
12. Zakres obowiązkowej regulacji, czyli co musi być w regulaminie pracy?
13. Czas pracy w regulaminie pracy:
14. Zasady udzielania i rozliczania wyjść prywatnych – wzory zapisów:
15. Regulamin pracy poszczególne zapisy:
16. Regulamin pracy – zapisy fakultatywne (nieobowiązkowe):
17. Najczęstsze zapisy w regulaminach pracy kwestionowane w trakcie kontroli PIP

Trener: Michał Olesiak
Prawnik z 9-letnim stażem w PIP oraz ukończoną aplikacją sędziowską. Członek rady programowej miesięcznika „Kadry i Płace w Administracji”, autor publikacji wydawanych nakładem Głównego Inspektoratu Pracy, ZUS, wydawnictwa Presscom. Doświadczony trener prawa pracy. Stale współpracuje w obszarze prawa pracy z działami personalnymi wymagających pracodawców.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO do dnia 11 marca 2020 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl