Czcionki:
Kontrast:

Szkolenie „Zmiany w zasadach planowania na rok 2019 i finansowego funkcjonowania JST po wydaniu nowych przepisów prawa w tym zakresie m.in. ustawy o finansach publicznych”

Dodano: 23.10.2018
Zdjęcie uczestników szkolenia

Związek Gmin i Powiatów Subregionu zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie pn.:

„Zmiany w zasadach planowania na rok 2019 i  finansowego funkcjonowania JST po wydaniu nowych przepisów prawa w tym zakresie m.in. ustawy o finansach publicznych”

które odbędzie się w dniu 8 listopada 2018r. o godzinie 9:00 do 15:00 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku, ul Szafranka 7 (parter).

Adresaci szkolenia: pracownicy JST, w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem,

Planowana ilość uczestników maksymalnie 40 osób.

Szkolenie ma na celu uporządkowanie, uzupełnienie wiedzy w zakresie:

  1. nowo wprowadzonych zmian w przepisach ustawy o finansach publicznych,
  2. przedstawienie zmian w sposobie planowania wydatków jednostek organizacyjnych JST, ich realizacji i sprawozdawczości wynikających z modyfikacji:
  3. klasyfikacji budżetowej – określenie sposobu grupowania paragrafów klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego.
  4. gospodarki finansowej samorządowych jednostek budżetowych – propozycje dotyczą zmian w zakresie szczegółowości planów finansowych. Samorządy będą same decydować, czy chcą sporządzać te plany w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, czy dział, rozdział, grupę paragrafów,
  5. sprawozdawczości budżetowej – które umożliwią prezentację planowanych kwot wydatków jednostek w zależności od przyjętej szczegółowości w planach samorządowych jednostek budżetowych –  w grupach paragrafów bądź w paragrafach.

 

Prowadzący: Agnieszka Drożdżał– Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej od października 2001 r., wcześniej główna księgowa. Od 1993 r. trener szkoleń dla organizacji pozarządowych: certyfikat z Programu PHARE Dialog Społeczny Fundusz Współpracy NGOs w Warszawie i kurs trenerów do prowadzenia szkoleń dla organizacji pozarządowych z praktyką w organizacjach w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Od 2007 r. trener szkoleń dla jednostek administracji publicznej w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżet jst, budżet zadaniowy jst, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki jst, współpraca jst z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO, zgłoszenia przejmowane będą do 5 listopada br.

 

Informacji udziela:
Katarzyna Palki, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl