Czcionki:
Kontrast:

Szkolenie:”Dodatek węglowy nowym zadaniem dla Gmin”

Dodano: 01.08.2022
smog nad miastem

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn.: „Dodatek węglowy nowym zadaniem dla Gmin”, które odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2022 r. w godzinach 9:30 do 13:00.

Adresaci szkolenia:  pracownicy OPS oraz JST w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Program szkolenia:

 1. Omówienie założeń ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym,
 2. Organ właściwy w sprawie realizacji dodatku węglowego. Upoważnienie do prowadzenia zadania,
 3. Podmioty uprawnione do dodatku węglowego, czyli komu przysługuje dodatek. Dodatek węglowy dla cudzoziemca,
 4. Definicje ustawowe,
 5. Zbieg prawa do dodatku węglowego,
 6. Wniosek o przyznanie dodatku węglowego: forma, treść, tryb składania, uzupełnienie braków,
 7. Wysokość dodatku węglowego,
 8. Forma rozstrzygania o uprawnieniu do dodatku węglowego,
 9. Wypłata dodatku węglowego,
 10. Odpowiednie stosowanie regulacji ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. nienależnie pobrany dodatek węglowy, zmiana, uchylanie prawa do dodatku węglowego itp.
 11. Finansowanie dodatku węglowego,
 12. Panel dyskusyjny.

 

Prowadzący:

Anna Kawecka – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, współautor Komentarza do Ustawy
o świadczeniach rodzinnych, Praktycznego Komentarza pt. Świadczenia rodzinne po zmianach od
1 stycznia 2016r., oraz wielu innych publikacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustaw pokrewnych (np. Karta Dużej Rodziny, Świadczenia Rodzinne), doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA. Autorka publikacji „Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci.” Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 18 sierpnia 2022 r.

 

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

Agata Albrecht, tel. 32 422 24 46, a.albrecht@subregion.pl

Szkolenie „ Dodatek węglowy nowym zadaniem dla Gmin ”

Termin: 22.08.2022 r. (poniedziałek)
Godz. spotkania: 9:30-13:00

Powered by Tech Banker