Czcionki:
Kontrast:

Terminy kolejnych spotkań informacyjnych

Dodano: 05.09.2017
RPO WSL 2014-2020

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza na spotkania informacyjne dla Wnioskodawców projektów w ramach:

– Poddziałań: 8.1.1, 8.1.2 oraz 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych dzieci do lat 3 w termine: 11 września 2017 r. (poniedziałek)

– Poddziałań: 11.2.1, 11.2.2 oraz 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego w termine: 14 września 2017 r. (czwartek).

Spotknia odbędą się w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 23, Budynek Urzędu Marszałkowskiego, Sala Kolumnowa

Tematyka spotkań: – Omówienie zagadnień dotyczących specyfiki konkursów;- Opis procedury wyboru projektów oraz wypełnienia wniosku o dofinansowanie;- Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie projektów;- Omówienie kryteriów wyboru projektów dla poddziałania ZIT.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularzy zgłoszeniowych dostępnych na podstronach spotkań. Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Spotkania są bezpłatne.