Czcionki:
Kontrast:

To się opłaca – międzysektorowa współpraca

Dodano: 03.09.2013

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w partnerstwie z Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego otrzymał dotację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  w kwocie  437 526,00zł na realizację projektu pt. „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze”.

Uczestnikami projektu będą przedstawiciele NGO, administracji publicznej oraz związków i porozumień NGO subregionu zachodniego woj. śląskiego. Projekt ma za zadanie wypracowanie, wdrożenie i ocenę standardów działania oraz współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w obszarze polityk publicznych i partycypacji mieszkańców w rozwoju lokalnym na obszarze subregionu zachodniego woj. śląskiego w okresie realizacji projektu. W ramach projektu wypracowane zostaną również nowe narzędzia poprawiające współpracę mieszkańców z lokalnymi władzami poprzez wdrożenie klauzul społecznych i inicjatywy lokalnej oraz zdobycie nowej wiedzy i kompetencji  w zakresie współpracy międzysektorowej.

Realizacja projektu rozpocznie się 1 listopada 2013 roku i potrwa do końca czerwca 2015 roku.

„Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki”.