Czcionki:
Kontrast:

VI edycja ogólnopolskiego Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”

Dodano: 09.01.2013
Polska Pięknieje

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI edycji ogólnopolskiego Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.  W konkursie nagradzane są najlepsze przedsięwzięcia dotyczące rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Nagrody przyznawane są w siedmiu kategoriach:Rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa)Zabytek (np. obiekty sakralne, pałace, zamki, historyczne układy urbanistyczne)Produkt promocyjny (np.: wydawnictwo, portal, kampania promocyjna)Obiekt turystyczny (np.: hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe)Turystyka aktywna (np.: ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne)Turystyka transgraniczna i międzynarodowa (np.: szlak turystyczny, portal turystyczny, punkt widokowy, projekt turystyczny oparty na współpracy międzynarodowej i transgranicznej)Miejsce przyjazne dzieciom (np.: parki tematyczne, ogródki jordanowskie, kompleksy rekreacj dziecięcej itp.)

Główną nagrodą w Konkursie jest statuetka „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablica pamiątkowa oraz dyplom, a także konkretne działania promocyjne. Laureatów Konkursu poznamy podczas gali organizowanej  w Warszawie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 stycznia 2013 r.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i odesłania go, wraz z materiałami ilustrującymi projekt (zdjęcia – maksymalnie 10 sztuk, filmy – o długości max. 5 minut, publikacje, prezentacje itp.), pocztą tradycyjną oraz elektroniczną na adres:

Biuro Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”ul. Zjazd 2/460-653 Poznańe-mail: konkurs@smartlink.pl

Wszelkich wyjaśnień udziela:
Biuro Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”
Jacek Rutkowskitel. kom: 605-517-004tel./faks: 61 849 90 40 (wew. 103)e-mail: konkurs@smartlink.pl
Agata Rokitatel. kom: 605-517-009