Czcionki:
Kontrast:

Walne Zgromadzenie

Dodano: 30.11.2007

10 grudnia odbędzie się w Rybniku Zgromadzenie Ogólne Związku.Jego najważniejszym punktem będzie spotkanie z parlamentarzystami Subregionu Zachodniego.W związku z trwającymi pracami nad wdrożeniem Programu Rozwoju Subregionu na lata 2007 – 2013 oraz całego Regionalnego Programu Operacyjnego do udziału w Zgromadzeniu została również zaproszona Małgorzata Staś Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.Zostaną również omówione uchwały dot. wysokości składki członkowskiej, projektu planu finansowego i planu działalności na rok 2008.Proponowany porządek obrad: 1) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad2) Prezentacja założeń projektu IW Equal „Odziedzicz Pracę” 3) Informacja dotycząca Regionalnego Programu Operacyjnego – Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 4) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:- 17/2007 w sprawie: ustalenia wysokości rocznej składki członkowskiej- 18/2007 w sprawie: uchwalenia ramowego planu działalności Związku na 2008 rok- 19/2007 w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku na 2008 rok5) Spotkanie Zespołu parlamentarno – samorządowego6) Prezentacje: – Wykorzystanie możliwości uzyskiwania energii z odpadów komunalnych- Bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych 7) Sprawy bieżące8) Zakończenie obrad