Czcionki:
Kontrast:

Warsztaty dotyczące strategii subregionalnej

Dodano: 22.05.2013
Warsztaty dotyczące strategii subregionalnej

W dniach 13-14 maja br. odbyło się spotkanie reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego będących członkami Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Celem spotkania było omówienie projektów zgłaszanych do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z trwającymi pracami nad Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz strategią subregionalną związaną z przyszłym okresem programowania.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w osobach Pani Moniki Ptak-Kruszelnickiej, Joanny Krawczyk i Anny Woźniak, a także przedstawiciele Wydziału Rozwoju Regionalnego – Pani Sylwia Antoszczak i Pan Przemysław Krzysik.

Warsztaty dotyczące strategii subregionalnej

Podczas warsztatów zaprezentowano projekt dokumentu „Strategia Rozwoju Subregionu Zachodniego na lata 2014-2020”, którą przedstawił dr Krzysztof Wrana, specjalista z zakresu opracowania strategii rozwoju dla naszego regionu oraz przedstawiono działania możliwe do realizacji w ramach EFS i ERR, jak również omówiono kwestię realizacji przygotowanych projektów pod kątem wpisywania się do poszczególnych priorytetów.

Warsztaty dotyczące strategii subregionalnej

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu spotkań, które w możliwie najlepszy sposób mają przygotować samorządy naszego subregionu do skorzystania z funduszy europejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty dotyczące strategii subregionalnej

Spotkanie zostało zorganizowane przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.