Czcionki:
Kontrast:

Warsztaty z rozliczania projektów RPO WSL

Dodano: 06.03.2017
Warsztaty z rozliczania projektów RPO WSL

2 i 3 marca br. w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku odbyły się warsztaty z zakresu rozliczania projektów EFRR i EFS współfinansowanych ze środków RPO WSL na lata 2014 – 2020 dla beneficjentów Programu. Warsztaty zostały zorganizowane przez Biuro Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku.

Praktyczne szkolenia z ogólnych zasad rozliczania projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL na lata 2014 – 2020 oraz zasad wypełniania wniosku o płatność odbyły się w formie warsztatów komputerowych z wypełniania poszczególnych pól formularza wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2014). Prowadzącymi szkolenia byli pracownicy merytoryczni Wydziałów EFS i EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Warsztaty skierowane były przede wszystkim do przedstawicieli jednostek i instytucji, które uzyskały już dofinansowanie projektów w ramach RIT Subregionu Zachodniego RPO WSL 2014-2020.

Szkolenie zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fundusze Europejskie

Warsztaty z rozliczania projektów RPO WSL

Warsztaty z rozliczania projektów RPO WSL