Czcionki:
Kontrast:

Webinarium Dodatek osłonowy nowym zadaniem dla gmin

Dodano: 13.01.2022
Rodzina

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn.: „Dodatek osłonowy nowym zadaniem dla gmin”, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2022 r. w godzinach 10:00 do 14:00.

Adresaci szkolenia:  pracownicy OPS oraz JST w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Program szkolenia:

 1. Omówienie założeń ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.
 2. Organ właściwy w sprawie realizacji dodatku osłonowego.
 3. Podmioty uprawnione do dodatku osłonowego, czyli komu przysługuje dodatek. Dodatek osłonowy dla cudzoziemca.
 4. Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania dodatku osłonowego.
 5. Definicja dochodu i sposób obliczenia dochodu uprawniającego do przyznania dodatku osłonowego.
 6. Zbieg prawa do dodatku osłonowego.
 7. Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego.
 8. Wysokość dodatku osłonowego.
 9. Forma rozstrzygania o uprawnieniu do dodatku osłonowego.
 10. Wypłata dodatku osłonowego.
 11. Odpowiednie stosowanie regulacji ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. nienależnie pobrany dodatek osłonowy, zmiana, uchylanie prawa do dodatku osłonowego itp.
 12. Odpowiednie stosowanie regulacji ustawy Prawo ochrony środowiska.
 13. Finansowanie dodatku osłonowego.
 14. Panel dyskusyjny.

Prowadzący:

Anna Kawecka – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, współautor Komentarza do Ustawy
o świadczeniach rodzinnych, Praktycznego Komentarza pt. Świadczenia rodzinne po zmianach od
1 stycznia 2016r., oraz wielu innych publikacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustaw pokrewnych (np. Karta Dużej Rodziny, Świadczenia Rodzinne), doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA. Autorka publikacji „Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci.” Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 25 stycznia 2021 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

 

Webinarium Dodatek osłonowy nowym zadaniem dla gmin

Termin: 27.01.2022 r. (czwartek)
Godz. spotkania: 10:00-14:00 

Powered by Tech Banker