Czcionki:
Kontrast:

Webinarium „Należności w jednostkach budżetowych – praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji”

Dodano: 01.10.2021
Wykonywanie obliczeń

Związek Gmin i Powiatów Subregionu zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn.:  „Należności w jednostkach budżetowych – praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji”,  które odbędzie się w dniu 15 października 2021 r. w godzinach 9:00 do 14:00.

Adresaci szkolenia:  pracownicy JST z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem.

Program szkolenia:

  1. Ewidencja należności i dochodów budżetowych – zasady i terminy.
  2. Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności – terminy, zasady; odsetki a kary.
  3. Odpisy aktualizujące należności – zasady, ewidencja.
  4. Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja.
  5. Windykacja należności – krok po kroku – ewidencja.
  6. Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów.
  7. Należności i dochody budżetowe – problemy sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych.
  8. Inwentaryzacja należności.

Trener:

Agnieszka Drożdżał – Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej od października 2001 r., wcześniej główna księgowa. Od 1993 r. trener szkoleń dla organizacji pozarządowych: certyfikat z Programu PHARE Dialog Społeczny Fundusz Współpracy NGOs w Warszawie i kurs trenerów do prowadzenia szkoleń dla organizacji pozarządowych z praktyką w organizacjach w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Od 2007 r. trener szkoleń dla jednostek administracji publicznej w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżet jst, budżet zadaniowy jst, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki jst, współpraca jst z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 13 października 2021 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

Należności w jednostkach budżetowych – praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji

Termin: 15.10.2021 r. (piątek)
Godz. spotkania: 9:00-14:00 

Powered by Tech Banker