Czcionki:
Kontrast:

Webinarium „Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych”,

Dodano: 28.10.2021
Praca na komputerze

Związek Gmin i Powiatów Subregionu zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn.: „Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych”, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2021 r. w godzinach 9:30 do 14:30.

Adresaci szkolenia:  pracownicy OPS oraz JST realizujące ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Program szkolenia:

  1. Omówienie założeń ustawy z dnia 18.11.2020 r.  o doręczeniach elektronicznych, uwzględniając specyfikę realizacji zadań w sektorze jednostek pomocy społecznej;
  2. Sposoby doręczeń przewidziane w ustawie z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
  3. Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych;
  4. Terminy, od których mają obowiązek stosować ustawę o doręczeniach elektronicznych organy administracji publicznej – czyli kalendarium wejścia w życie zmian;
  5. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego.
  6. Regulacje KPA a szczególne rozwiązania ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z uwzględnieniem specyfiki realizacji zadań w sektorze jednostek pomocy społecznej;
  7. Zaświadczenia w świetle nowelizacji, z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych
    w jednostkach pomocy społecznej;
  8. Panel dyskusyjny – analiza bieżących problemów.

Prowadzący:

Anna Kawecka – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, współautor Komentarza do Ustawy
o świadczeniach rodzinnych, Praktycznego Komentarza pt. Świadczenia rodzinne po zmianach od
1 stycznia 2016r., oraz wielu innych publikacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustaw pokrewnych (np. Karta Dużej Rodziny, Świadczenia Rodzinne), doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA. Autorka publikacji „Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci.” Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 15 listopada 2021 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych

Termin: 17.11.2021 r. (środa)
Godz. spotkania: 9:30-14:30 

Powered by Tech Banker