Czcionki:
Kontrast:

Webinarium Pomoc społeczna w 2021 roku oraz prawidłowa realizacja świadczeń z pomocy społecznej

Dodano: 31.03.2021

Związek Gmin i Powiatów Subregionu zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn.: „Pomoc społeczna w 2021 roku oraz prawidłowa realizacja świadczeń z pomocy społecznej”, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2021 r. w godzinach 10:00 do 15:00.

Adresaci szkolenia:  pracownicy OPS w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem.

Program szkolenia:

 1. Omówienie zmian w ustawie o pomocy społecznej projektowanych na mocy ustawy z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
 2. Strona w postępowaniu administracyjnym z zakresu ustawy o pomocy społecznej i jej reprezentacja. Pełnomocnik przed OPS – problemy w praktyce.
 3. Definicja dochodu i zmiana w kryterium dochodowym.
 4. Postępowanie administracyjne w OPS w czasie COVID 19.
 5. Postępowanie dowodowe ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki u.p.s.
 6. Uznanie administracyjne w u.p.s.
 7. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym, jakie mogą zapaść w I instancji (OPS).
 8. Postępowanie organu odwoławczego po wniesieniu przez stronę odwołania i konsekwencje dla organów prowadzących postępowanie.
 9. Tryby nadzwyczajne w postępowaniu administracyjnym – regulacje k.p.a. a ustawy o pomocy społecznej.
 10. Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – cele programu i moduły.
 11. Komu dedykowany jest program posiłek w domu posiłek w szkole?
 12. Czy w związku z czasowym zamknięciem szkół należy uchylać lub zmieniać decyzje przyznające dziecku posiłek w szkole?
 13. Czy z powodu nauki zdalnej można zmienić decyzję przyznającą posiłki w szkole na świadczenie na zakup posiłku lub żywności z tego samego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
 14. Postępowanie w sprawie przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.
 15. W jaki sposób zweryfikować decyzje dotyczące posiłków dla dzieci w sytuacji przejścia szkoły na zdalny tryb nauczania?
 16. Czy w ramach programu „posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” OPS może sfinansować jeden gorący posiłek osobie skierowanej do ŚDS, WTZ.

Prowadzący:

Anna Kawecka – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, współautor Komentarza do Ustawy
o świadczeniach rodzinnych, Praktycznego Komentarza pt. Świadczenia rodzinne po zmianach od
1 stycznia 2016r., oraz wielu innych publikacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustaw pokrewnych (np. Karta Dużej Rodziny, Świadczenia Rodzinne), doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA. Autorka publikacji „Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci.” Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 12 kwietnia 2021 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

 

Pomoc społeczna w 2021 roku oraz prawidłowa realizacja świadczeń z pomocy społecznej

Pomoc społeczna w 2021 roku oraz prawidłowa realizacja świadczeń z pomocy społecznej

Termin: 14.04.2021 r. (środa)
Godz. spotkania: 10:00-15:00
Szkolenie elektroniczne: za pomocą platformy ZOOM

Powered by Tech Banker