Czcionki:
Kontrast:

Webinarium: „Prawne aspekty przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Jednostkach Samorządu Terytorialnego”

Dodano: 26.04.2021
Praca na komputerze

Związek Gmin i Powiatów Subregionu zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn.: „Prawne aspekty przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Jednostkach Samorządu Terytorialnego”, które odbędzie się w dniu 11 maja 2021 r. w godzinach 9:00 do 15:00.

Adresaci szkolenia:  pracownicy JST z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem.

Program szkolenia:

 1. Przejawy działań o charakterze mobbingowym w zakładzie pracy a kodeksowa definicja mobbingu.
 2. Skala zjawiska mobbingu oraz dyskryminacji w Polsce oraz w innych krajach – statystki Ministerstwa Sprawiedliwości.
 3. Dokumentacja kadrowa związana z mobbingiem i dyskryminacją.
 4. Ustawowe obowiązki pracodawcy związane z prewencją antymobbingową.
 5. Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa (WPA) – moda czy konieczność?
 6. Komisja antymobbingowa – czy u każdego pracodawcy jest niezbędna?
 7. Jak prawnicy rozumieją pojęcie mobbingu?
 8. Mobbing a naruszenie zasady równego traktowania.
 9. Dyskryminacja płacowa w orzecznictwie Sądu Najwyższego.
 10. Mobbing a naruszenie dóbr osobistych.
 11. Typowe przejawy mobbingu w orzecznictwie sądów pracy.
 12. Dowody przed sądem w sprawie o mobbing i dyskryminację.
 13. Roszczenia pracownika z tytułu mobbingu od września 2019 r.
 14. Kwalifikacja działań o charakterze mobbingowym/dyskryminującym jako przestępstwo.
 15. Mobbing, dyskryminacja – kto za nie ponosi odpowiedzialność na terenie zakładu pracy?
 16. Możliwe konsekwencje dla pracownika stosującego mobbing lub dyskryminację (mobbera).
 17. Uprawnienia kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie zwalczania mobbingu.
 18. Jak pracodawca powinien się bronić przed niesłusznymi oskarżeniami o mobbing
  i dyskryminację?

Prowadzący:

Michał Olesiak – Prawnik z 9 – letnim stażem w PIP oraz ukończoną aplikacją sędziowską. Członek rady programowej miesięcznika „Kadry i Płace w Administracji”, autor publikacji wydawanych nakładem Głównego Inspektoratu Pracy, ZUS, wydawnictwa Presscom. Doświadczony trener prawa pracy, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 7 maja 2021 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

 

Prawne aspekty przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Prawne aspekty przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Termin: 11.05.2021 r. (wtorek)
Godz. spotkania: 9:00-15:00
Szkolenie elektroniczne: za pomocą platformy ZOOM

Powered by Tech Banker