Czcionki:
Kontrast:

Webinarium Procedura gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualne problemy z nią związane

Dodano: 03.02.2021
elektronizacja zamówień publicznych

Związek Gmin i Powiatów Subregionu zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn.:  Procedura gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualne problemy z nią związanektóre odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. w godzinach 9:30 do 14:30.

Adresaci szkolenia: pracownicy JST z ternu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem.

Program szkolenia:

  1. Pojęcie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz jej umocowanie w przepisach ustawowych i wykonawczych.
  2. Kompetencje organów i rola gleboznawcy- klasyfikatora w procedurze ustalania klas gruntów.
  3. Wszczęcie postępowania: z urzędu/ na wniosek. Przesłanki do wszczęcia postępowania lub jego odmowy.
  4. Praktyczne aspekty przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji, metodyka pracy klasyfikatora, najważniejsze elementy wpływające na wartość bonitacyjną gruntów. Możliwe przypadki zmiany właściwości glebowych i wartości bonitacyjnej gruntów w czasie.
  5. Gleboznawcza klasyfikacja w aspekcie Ustawy o Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych- przeznaczanie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne oraz wyłączanie gruntów z produkcji.
  6. „Kontrolna” klasyfikacja na wniosek właściciela, operaty obniżające klasę gruntu i zasadność tych zmian. Przyczyny występowania ew. niezgodności pomiędzy zapisami EGiB a stanem faktycznym na gruncie.
  7. Kontrola operatów gleboznawczej klasyfikacji gruntów, możliwości organu w zakresie weryfikacji ustaleń klasyfikatora- materiał dowodowy.
  8. Klasyfikacje gruntów zrekultywowanych, uprzednio nieklasyfikowanych, zmienionych użytków gruntowych.
  9. Wartość użytkowa gruntów, określenie stopnia ograniczenia/ utraty wartości użytkowej w myśl Ustawy o Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych.

Prowadzący: mgr Radosław Kaczyński – pracownik naukowy i wykładowca w jednym z instytutów naukowych, specjalista z zakresu gleboznawstwa, gleboznawczej klasyfikacji oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych. Wieloletni praktyk w dziedzinie gleboznawczej klasyfikacji i opracowań glebowo- środowiskowych.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 23 lutego 2021 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

Procedura gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualne problemy z nią związane

Procedura gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualne problemy z nią związane

Termin: 25.02.2021 r. (czwartek)
Godz. spotkania: 9:30-14:30
Szkolenie elektroniczne: za pomocą platformy ZOOM

Powered by Tech Banker