Czcionki:
Kontrast:

Webinarium Sprawozdawczość finansowa JST 2020, ze szczególnym uwzględnieniem stosownych ewidencji organu i urzędu JST

Dodano: 04.02.2021
dokumenty

Związek Gmin i Powiatów Subregionu zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn.:  „Sprawozdawczość finansowa JST 2020, ze szczególnym uwzględnieniem stosownych ewidencji organu i urzędu JST”,  które odbędzie się w dniu 17 lutego 2021 r. w godzinach 9:00 do 14:00.

Adresaci szkolenia:  pracownicy JST z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem.

Program szkolenia: 

  1. Zamknięcie roku – informacje ogólne i harmonogram czynności związanych z zamknięciem ksiąg, szczególnie w czasie epidemii.
  2. Inwentaryzacja, a zamknięcie ksiąg rachunkowych – spis z natury, potwierdzanie sald, weryfikacja w czasie epidemii.
  3. Zamknięcie ksiąg w organie
  4. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce
  5. Rozliczenie podatku VAT, w zależności od przyjętej koncepcji w tym zakresie.
  6. Sprawozdania finansowe: bilans budżetu JST i sprawozdania finansowe jednostki urząd w tym szczególnie informacja dodatkowa. Obowiązek publikacji sprawozdań.
  7. Sprawozdania łączne JST. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami.
  8. Otwarcie ksiąg rachunkowych roku 2021.
  9. Polityka rachunkowości na poziomie JST – co do zmiany.

Trener:

Agnieszka Drożdżał – Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej od października 2001 r., wcześniej główna księgowa. Od 1993 r. trener szkoleń dla organizacji pozarządowych: certyfikat z Programu PHARE Dialog Społeczny Fundusz Współpracy NGOs w Warszawie i kurs trenerów do prowadzenia szkoleń dla organizacji pozarządowych z praktyką w organizacjach w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Od 2007 r. trener szkoleń dla jednostek administracji publicznej w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżet jst, budżet zadaniowy jst, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki jst, współpraca jst z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 15 lutego 2021 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

Sprawozdawczość finansowa JST 2020, ze szczególnym uwzględnieniem stosownych ewidencji organu i urzędu JST

Sprawozdawczość finansowa JST 2020, ze szczególnym uwzględnieniem stosownych ewidencji organu i urzędu JST

Termin: 17.02.2021 r. (środa)
Godz. spotkania: 9:00-14:00
Szkolenie elektroniczne: za pomocą platformy ZOOM

Powered by Tech Banker