Czcionki:
Kontrast:

Webinarium Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dodano: 24.05.2021
Wykonywanie obliczeń

Związek Gmin i Powiatów Subregionu zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn.: „Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2021 r. w godzinach 9:00 do 14:00.

Adresaci szkolenia: pracownicy JST z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, specjaliści ds. zamówień publicznych, pracownicy komórek merytorycznych przygotowujący opis przedmiotu zamówienia, kierownicy zamawiających.

Program szkolenia:
1. Cele elektronizacji zamówień publicznych
2. Środki komunikacji elektronicznej.
3. Podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty
4. Postać elektroniczna dokumentu, dokument elektroniczny, wizualizacja cyfrowa dokumentu.
5. Prowadzenie postępowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej krok po kroku:
– przesyłanie i zmiany ogłoszeń;
– wymiana informacji z wykonawcami na etapie przed składaniem oferty
(pytania i odpowiedzi dotyczące dokumentów postępowania);
– forma oferty oraz pełnomocnictw;
– forma wadium;
– forma oświadczeń wstępnych, o których mowa w art. 125 ustawy;
– forma podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych;
– złożenie oferty
– otwarcie ofert
– archiwizacja dokumentów
– MINIPORTAL – szczegółowe omówienie zasad korzystania (dla wykonawców i zamawiających).

Prowadzący:
Krzysztof Puchacz – prawnik, były wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli). Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011).
Ceniony trener zamówień publicznych (ponad tysiąc godzin szkoleniowych rocznie) i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych na wielu uczelniach. Autor wielu artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne”. Autor wielu publikacji książkowych z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych i kontroli zarządczej
Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO do dnia 7 czerwca 2021 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Termin: 09.06.2021 r. (środa)
Godz. spotkania: 9:00-14:00
Szkolenie elektroniczne: za pomocą platformy ZOOM

Powered by Tech Banker