Czcionki:
Kontrast:

Webinarium Świadczenia rodzinne 2021 – funkcjonowanie zmian i aktualne problemy

Dodano: 18.11.2021

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn.: „Świadczenia rodzinne 2021 – funkcjonowanie zmian i aktualne problemy”, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 r. w godzinach 9:30 do 13:30.

Adresaci szkolenia:  pracownicy OPS z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Program szkolenia:

 1. Omówienie zakresu zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny.
 2. Zmiany w zakresie definicji dochodu oraz sposobie liczenia dochodu, z uwzględnieniem szczególnych regulacji COVID-19.
 3. Wniosek o przyznanie świadczenia.
 4. Postępowanie organu w sytuacji zaistnienia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – nowe unormowania.
 5. Właściwość miejscowa organu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy – nowe regulacje!
 6. Instytucja wstrzymania wypłaty świadczeń rodzinnych:
 7. Świadczenia uzależnione od niepełnosprawności (zasiłek pielęgnacyjny, ZSO, świadczenie pielęgnacyjne), ze szczególnym uwzględnieniem problematyki świadczenia pielęgnacyjnego oraz szczególnych regulacji COVID-19.
 8. Zbieg prawa do świadczeń art. 27 ust. 5 u.ś.r.
 9. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – zmiany!
 10. Zastosowanie trybu z art. 32 ustawy o świadczeniach rodzinnych- czyli instytucja zmiany lub uchylenia decyzji. Nowelizacja przepisu.
 11. Świadczenia rodzinne w świetle szczególnych uregulowań związanych z COVID 19.
 12. Najczęstsze wadliwości postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych na tle orzeczeń organów odwoławczych oraz stanowiska sądów administracyjnych.
 13. Panel dyskusyjny.

Prowadzący:

Anna Kawecka – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, współautor Komentarza do Ustawy
o świadczeniach rodzinnych, Praktycznego Komentarza pt. Świadczenia rodzinne po zmianach od
1 stycznia 2016r., oraz wielu innych publikacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustaw pokrewnych (np. Karta Dużej Rodziny, Świadczenia Rodzinne), doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA. Autorka publikacji „Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci.” Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 26 listopada 2021 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

Webinarium „Świadczenia rodzinne 2021 – funkcjonowanie zmian i aktualne problemy”

Termin: 30.11.2021 r. (wtorek)
Godz. spotkania: 9:30-13:30 

Powered by Tech Banker