Czcionki:
Kontrast:

Webinarium “Świadczenia rodzinne i wychowawcze – aktualne problemy z uwzględnieniem zmian w czasie pandemii”

Dodano: 11.05.2021

Związek Gmin i Powiatów Subregionu zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn.: „Świadczenia rodzinne i wychowawcze – aktualne problemy z uwzględnieniem zmian w czasie pandemii”, które odbędzie się w dniu 25 maja 2021 r.
w godzinach 9:00 do 15:00.

Adresaci szkolenia:  pracownicy OPS w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem.

Program szkolenia:

 1. Procedura w sprawie świadczeń rodzinnych i wychowawczych w czasie pandemii, czyli co się zmieniło wskutek ustawy z dnia z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób  zakaźnych oraz wywołanych sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.  z 2020 r.  poz. 374 ze zm.).
 2. Dochód w świadczeniach rodzinnych – składniki,  sposób obliczania, utrata i uzyskanie na tle praktyki i orzecznictwa.
 3. Instytucja wstrzymania i wznowienia wypłaty świadczeń rodzinnych/świadczenia wychowawczego  – decyzja czy czynność materialno – techniczna?
 4. Zasiłek pielęgnacyjny – zmiany w przepisach prawa oraz zmiany w linii orzeczniczej sądów– kiedy i czy należy wydać decyzję administracyjną stwierdzającą, że dane świadczenie jest nienależnie pobrane i zobowiązać do zwrotu, a kiedy nie. Co z odsetkami – należne czy nie?
 5. Świadczenie pielęgnacyjne w świetle orzeczeń Trybunału Konstytucjonalnego, praktyki organów I instancji, organów  odwoławczych oraz sądów administracyjnych. Luki prawne
  w uregulowaniu.
 6. Świadczenie pielęgnacyjne a prawo do renty/emerytury – ścieżki rozwiązań. Rezygnacja ze specjalnego zasiłku opiekuńczego na rzecz świadczenia pielęgnacyjnego – kiedy i po spełnieniu jakich warunków jest możliwa – ścieżki rozwiązań, praktyka orzecznicza.
 7. Świadczenie rodzicielskie – problemy w praktyce realizacji świadczenia.
 8. Zbieg prawa do kilku świadczeń –art. 27 ust. 5  ustawy o świadczeniach rodzinnych a realizacja zapisu ustawy w praktyce.
 9. Postępowanie organów właściwych przy realizacji świadczeń wychowawczych w sytuacji ubiegania się o świadczenie przez obojga rodziców – analiza przypadków.
 10. Postępowanie organów właściwych w sytuacji utraty właściwości związanej ze zmianą miejsca zamieszkania świadczeniobiorców – praktyka organów I instancji a stanowisko sądów oraz organów kontrolnych.
 11. Prawidłowe stosowanie trybów administracyjnych służących do zmiany lub uchylenia ostatecznej decyzji administracyjnej orzekającej o przyznaniu świadczenia – kiedy można zastosować tryb z art. 155 k.p.a. a kiedy przyznać pierwszeństwo trybom szczególnym.
 12. Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i rodzinne – problemy praktyczne.

Prowadzący:

Anna Kawecka – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, współautor Komentarza do Ustawy
o świadczeniach rodzinnych, Praktycznego Komentarza pt. Świadczenia rodzinne po zmianach od
1 stycznia 2016r., oraz wielu innych publikacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustaw pokrewnych (np. Karta Dużej Rodziny, Świadczenia Rodzinne), doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA. Autorka publikacji „Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci.” Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 21 maja 2021 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

Świadczenia rodzinne i wychowawcze - aktualne problemy z uwzględnieniem zmian w czasie pandemii

Świadczenia rodzinne i wychowawcze - aktualne problemy z uwzględnieniem zmian w czasie pandemii

Termin: 25.05.2021 r. (wtorek)
Godz. spotkania: 9:00-15:00
Szkolenie elektroniczne: za pomocą platformy ZOOM

Powered by Tech Banker