Czcionki:
Kontrast:

Webinarium: „Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy”

Dodano: 25.05.2022
serce

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn.: „Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy”, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2022 r. w godzinach 9:30 do 13:00.

Adresaci szkolenia:  pracownicy JST oraz OPS w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem.

Program szkolenia:

  1. Komu przysługuje świadczenie – jak rozumieć pojęcie „każdy podmiot”.
  2. Przesłanki udzielenia świadczenia, kiedy i komu świadczenie nie przysługuje.
  3. Wniosek o wypłatę świadczenia wraz z załącznikiem – problemy z brakiem danych we wniosku i w karcie osoby przyjętej do zakwaterowania, zmiana w danych wniosku.
  4. Tryb przyznania prawa do świadczenia i jego wysokość.
  5. Weryfikacja warunków zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy.
  6. Czasookres udzielenia świadczenia, podzielność świadczenia. Od kiedy liczyć termin (obecnie 120 dni), przyznania świadczenia.
  7. Dochodzenie roszczeń z tytułu niewypłaconego świadczenia.
  8. Forma przekazania zadania do jednostek samorządu terytorialnego.
  9. Baza złożonych wniosków o przyznanie świadczenia – nowy przepis art. 13a specustawy i jego realizacja.
  10. Dyskusja

Prowadzący:

Anna Kawecka – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, współautor Komentarza do Ustawy
o świadczeniach rodzinnych, Praktycznego Komentarza pt. Świadczenia rodzinne po zmianach od
1 stycznia 2016r., oraz wielu innych publikacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustaw pokrewnych (np. Karta Dużej Rodziny, Świadczenia Rodzinne), doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA. Autorka publikacji „Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci.” Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 3 czerwca 2021 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl