Czcionki:
Kontrast:

Webinarium Udostępnianie informacji publicznej w kontekście wdrożenia RODO

Dodano: 06.05.2020
konsultacje społeczne

Związek Gmin i Powiatów Subregionu zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn.: Udostępnianie informacji publicznej w kontekście wdrożenia RODOktóre odbędzie się w dniu 18 maja 2020 r. o godzinie 10:00 do 14:00.

Adresaci szkolenia: pracownicy JST, w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem.

Program szkolenia:

  1. Definicje.
  2. Uprawnienia do dostępu do informacji publicznej.
  3. Uzyskanie informacji przetworzonej.
  4. Informacja podlegająca udostępnieniu.
  5. Wyłączenia informacji podlegających udostępnieniu (tajemnica przedsiębiorstwa, prywatność osoby fizycznej, umowy cywilno-prawne- definicje).
  6. Wyłączenia z ochrony przed udostępnieniem postępowań administracyjnych.
  7. Obowiązek prowadzenia rejestrów umów cywilno-prawnych (zakres).
  8. Informacja w BIP – nowe obowiązki organu udostępniającego.
  9. Terminy udostępniania informacji publicznej ( zastosowanie KPA, prawo do ponaglenia).
  10. Możliwość pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Trener:
Jacek Wajs – specjalista z zakresu procedur administracyjnych (KPA), ochrony danych osobowych, informacji publicznej, profesjonalnej obsługi klienta i systemów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizator wielu unijnych programów, m.in.: „Expert – Urzędnik”, „Nowoczesny Urząd”, „Urząd na miarę Europy”, “Partnerski urząd gminy przyjazny mieszkańcom”. Doświadczony wykładowca oraz samorządowiec-praktyk, szkolący od kilku lat pracowników administracji samorządowej i rządowej na terenie całego kraju (urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin i ich jednostki organizacyjne, archiwa państwowe, IPN, KGP, MA i C, NFZ).

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 14 maja 2020 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl