Czcionki:
Kontrast:

Webinarium „Ustawa o doręczeniach elektronicznych a KPA”

Dodano: 23.08.2021
Praca na komputerze

Związek Gmin i Powiatów Subregionu zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn.:  „Ustawa o doręczeniach elektronicznych a KPA”,  które odbędzie się w dniu 2 września 2021 r. w godzinach 9:00 do 14:00.

Adresaci szkolenia:  pracownicy JST z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem.

Program szkolenia:

I. Definicje ustawowe:
1. Podmiot publiczny.
2. Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
3. Operator wyznaczony.
4. Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
5. Publiczna usługa hybrydowa.
6. Przesłanki doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, wyłączenia.
7. Adres do doręczeń elektronicznych.
II. Czego nie obejmuje ustawa o doręczeniach. Baza adresów elektronicznych:
1. Jakich rodzajów doręczeń nie obejmuje ustawa?
2. Baza adresów elektronicznych – co to?
3. Jakie skutki prawne wywołuje wpis do bazy.
4. Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych.
5. Jedna skrytka do doręczeń w miejsce dwóch.
6. Co z firmami i obywatelami?
7. Zarządzanie skrzynką doręczeń.
8. Czy i jak można zrezygnować z rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
9. Jakie są metody wpisu do bazy adresów elektronicznych.
10. Na jaki okres następuje wpis do bazy?
III. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczna usługa hybrydowa:
1. Jakie warunki należy spełnić?
2. Wymogi techniczne i organizacyjne.
3. Doręczenie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia
elektronicznego.
4. Usługi on- line.
5. Przekształcanie dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową – przesłanki, wady i zalety.
6. Jakie są opłaty za przekazywanie korespondencji?
7. Odpowiedzialność operatora wyznaczonego.
8. Wyszukiwanie w bazie adresów elektronicznych.
IV. KPA: elektronizacja postępowań oraz wpływ ustawy o doręczeniach elektronicznych:
1. Postępowanie elektroniczne.
2. Pełnomocnictwo elektroniczne.
3. Doręczenia elektroniczne.
4. Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany?
5. Sporządzanie skanów dokumentów i nadawanie im mocy oryginału- na jakich zasadach?
6. Dokumenty sporządzane elektronicznie.
7. Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej.
8. Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.
9. Wpływ ustawy o doręczeniach elektronicznych na KPA.

Trener:

Adam Parysz – dyplomowany archiwista. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Specjalista w zakresie dostępności cyfrowej i architektonicznej, biegła znajomość standardu WCAG 2.1. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla administracji publicznej. Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

 

Ustawa o doręczeniach elektronicznych a KPA

Ustawa o doręczeniach elektronicznych a KPA

Termin: 02.09.2021 r. (czwartek)
Godz. spotkania: 9:00-14:00
Szkolenie elektroniczne: za pomocą platformy ZOOM

Powered by Tech Banker