Czcionki:
Kontrast:

Webinarium Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Dodano: 10.06.2020
szkolenie

Związek Gmin i Powiatów Subregionu zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn.:  Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym szczególnie minimalne wymagania określone w art. 6, zakres podmiotowy ustawy oraz rola koordynatora ds. dostępności,  które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r. w godzinach 10: 00 do 14:00.

Adresaci szkolenia:  pracownicy JST, w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem.

Program szkolenia:

  1. Prezentacja dotycząca zakresu podmiotowego ustawy.
  2. Plan wdrażania dostępności:
  • analiza rodzajów dostępności: architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej,
  • praca z szablonem planu wdrażania,
  • planowanie procesu analizy sytuacji zastanej.
  1. Prezentacja dotycząca szczegółowych wymagań określonych w artykule 6 ustawy z podziałem na 3 rodzaje dostępności.
  2. Ćwiczenia dot. różnych aspektów dostępności – do wykonania samodzielnie przed komputerem.
  3. Budowa sylwetki koordynatora dostępności – praca w grupach w czasie której analizujemy zadania, potrzebną wiedzę i sposób zapewnienia kompetencji osób/osoby, które do 20 września muszą stać się koordynatorami dostępności.

Prowadzący: Zespół spółdzielni socjalnej FADO – Piotr Kowalski, Adam Mikołajczk, Ewa Sobczak, Monika Baranowska, Konrad Galiński.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 22 czerwca 2020 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl