Czcionki:
Kontrast:

Webinarium „Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne po nowelizacji oraz zmiany rozporządzeń do ustawy”

Dodano: 22.02.2021
dokumenty

Webinarium „Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne po nowelizacji oraz zmiany rozporządzeń do ustawy”

Związek Gmin i Powiatów Subregionu zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn.:  „Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne po nowelizacji oraz zmiany rozporządzeń do ustawy”,  które odbędzie się w dniu 5 marca 2021 r. w godzinach 10:00 do 15:00.

Adresaci szkolenia:  pracownicy JST, w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem.

Program szkolenia:

  1. Elektroniczna obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych. Operat elektroniczny.
  2. Weryfikacja Prac, zakres weryfikacji.
  3. Prowadzenie i aktualizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków.
  4. Opiniowanie i wzajemne nienaruszanie kompetencji organów Wójta  i organów Starosty.
  5. Prowadzenie postępowań rozgraniczania gruntów. Treść postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego i decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości.
  6. Podziały i aktualizacja użytków:
  • decyzje podziałowe w aspekcie dostępu do drogi publicznej, drogi wewnętrzne,
  • służebności na mapie z projektem podziału.
  1. Dane i podkłady mapowe do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Udostępnianie tych danych.

Prowadzący: 

dr inż. Ludmiła Pietrzak – Redaktor Naczelna Przeglądu Geodezyjnego, geodeta, przedsiębiorca, planista, rzeczoznawca majątkowy, klasyfikator gruntów. Posiada uprawnienia zawodowe 1, 2, 3, 5, 6, 7.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 3 marca 2021 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne po nowelizacji oraz zmiany rozporządzeń do ustawy

Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne po nowelizacji oraz zmiany rozporządzeń do ustawy

Termin: 5.03.2021 r. (piątek)
Godz. spotkania: 10:00-15:00
Szkolenie elektroniczne: za pomocą platformy ZOOM

Powered by Tech Banker